Cung cấp các mặt hàng hải sản chất lượng đảm bảo

©Retech Co.LTD. All Rights Reserved.

CHẢ CÁ

120,000->220,000VNĐ

Cá thu cắt khúc

220,000->260,000VNĐ

Cá thu nguyên con

210,000->250,000VNĐ

Cá thu nướng

230,000->280,000VNĐ