Cung cấp các mặt hàng hải sản chất lượng đảm bảo

©Retech Co.LTD. All Rights Reserved.

MỰC

Mực 1 nắng

350,000->650,000VNĐ

Mực ống

170,000->280,000VNĐ

Mực khô

450,000->950,000VNĐ